Våra projekt

Våra projekt

SUIS verksamhet finansieras framförallt av projektmedel statsbidrag från MUCF  Stockholm Stad och Förumsyd . Förbundet driver två MUCF projekt kontinuerligt – Inom Organisering ,Ökad kunskap mot våldsbejakande extremism och något mer övergripande.

Inom projekten bidrar SUIS till att utveckla de lagreglerade frivilliguppdragen. Projekten bygger på de behov som medlemmarna ser i kommunerna samt utveckla organisationer och drivs ofta i samarbete med lokal grupper och Medlemsföreningar samt frivilliga organisationer . Att samarbeta med andra organisationer ger en tyngd åt resultatet och skapar bättre förutsättningar för fortlevnad efter att projektet slutar.

Kommande Aktiviteter

Bli Redan Idag

[contact-form-7 id=”5″ title=”info@ungasomalier.org”]