Två fullspäckad dagar med en konferens + seminarium i Borlänge anordnad av S.Y.E Somali Youth of Education.

Två fullspäckade dagar med en konferens + seminarium i Borlänge anordnad av S.Y.E Somali Youth of Education. Som tillhör Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (Suis) medlemsföreningar. Vi hade både lokala och regionala politiker som pratade om hur man synliggör ungdomar.

Vi hade politiker som talade om vikten av organisering och gruppdiskussion där även politiker fick delta för komma närmare ungdomarna i området.

Flera fantastiska föreläsare var på plats. Faisa Guure, Ingenjör från Reach for change pratade om innovation för lika villkor.

Mohamed Diyad Elmi – Ingenjör från Kenya. Pratade om klimatförändringen och förnybar energi. Elisabet Carlsson gick igenom hur en föreningens olika roller i samhället till hur en stadgar ka se ut. Vi var även på studiebesök hos några föreningar i Tjärn ängen. Tayo förening var en av dem. Som gör ett fantastisk arbete för ungdomar och barn i området.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn