TACK TILL ALLA VARDAGSHJÄLTAR SOM I DESSA SVÅRA TIDER FÅR SAMHÄLLET ATT GÅ RUNT!

De senaste dagarna har man talat om coronavirusets framfart i järva-området som en form av speciell klassmarkör då bosatta av somalisk härkomst har dominerat statistiken av gruppen avlidna. I artiklar publicerade på bland annat hemsidorna Expressen, Aftonbladet och SVT diskuterar man huruvida bristen på information på andra språk än svenska och engelska, samt trångboddheten i bland annat Järva-området kan vara orsaken till omständigheterna. Detta trots att man av den offentliggjorda informationen om de avlidna inte kan säkerställa vilka faktiska omständigheter som har varit väsentliga för de tragiska utfallen, mer än att diverse individ tillhörde en utsatt riskgrupp med anledning av högre ålder. Diskussionen som med artiklarna väcktes har fått många att reagera starkt.

Vi beklagar djupt sorgen för de avlidna- och drabbades familjer och närstående. I dessa svåra tider är det viktigt att vi som samhällsmedborgare och medmänniskor hjälper varandra och inte sprider falsk-, eller missvisande information.

SUIS som organisation, liksom otroligt många privatpersoner och andra organisationer arbetar ständigt och hårt för att informationen samt de restriktioner och råd som utfärdas av våra myndigheter ska nå

alla medborgare. Även gruppen icke-svensktalande samt våra medmänniskor som av andra anledningar inte på egen hand nås av all utfärdad information.

I diskussionen om bristen på information till bosatta i området glöms dock alla vardagshjältar som varje dag hjälper samhället att gå runt bort. -Att väldigt många från det utpekade området arbetar med högriskyrken som bland annat läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, och inom äldreomsorgen och således löper större risk för att själva smittas av viruset tycks man inte heller komma ihåg att ta i beaktning. Inte heller tycks det i diskussionen ha varit relevant att se till de avlidnas medicinska historik samt ålder, vilket även det har fått många från området att reagera starkt. Vi förstår det. -och vi vill att ni ska veta att vi ser vilket fantastiskt jobb ni gör!

Så till er som varje dag tar hand om andra och går till jobbet trots att ni själva löper större risk för att bli smittade vill vi säga: TACK! Ni ger ordet ”solidaritet” ny mening.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn