Förortens Framtid: Om förebyggande arbete mot ungdomsvåld

Förortens Framtid är ett projekt som drivs av Somaliska ungdomsförbundet  i Sverige. Det har pågått sedan januari 2020 med ett  lokalt arbete i Järva Området.

Syftet med projektet Förortens Framtid är att förebygga att ungdomar deltar i gäng aktiviteter eller våldsbrottslighet genom att lyfta fram trovärdiga förebilder och hjälpa ungdomar till att lämna det kriminella livet bakom sig genom ökat samverkan mellan föräldrar och ungdomar i samhället med det övergripande målet att bidra till att minska våldet och öka tryggheten i Järva området.

Få dem att avstå från våld och brott och ge dem motståndskraft genom att stärka dem i sin identitet och att hjälpa dem att hitta konstruktiva vägar att skapa goda liv i vårt gemensamma samhälle. 

Förortens Framtid är ett projekt som finansieras av Gålöstiftelsen.

 

Alla är välkomna att delta.