Peter Söderlund från X-CONS besökte våra lokaler för att diskutera framtida samarbete.

X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. X-CONS är en bro som länkar från kriminalitet och dysfunktionellt beroende till ett produktivt liv och verkar som en resurs som minskar risk för återfall till kriminalitet och spel- och drogberoende bland medborgarna och som fungerar ett stöd som bidrar till att föra personer med riskbeteenden till ett produktivt liv Vi vill bygga ett samarbete för att minska kriminalitet i förorten, stoppa våldet mellan gäng och konkurrerande ligor, och mot boende och besökare i området.

Detta kan ske genom att vi tillsammans söker upp sina ungdomar, konfronterar dem och argumenterar för en mer skötsam livsstil.

Det finns en väg in till samhället igen för dessa, som kanske varken går i skola, jobbar eller ens söker arbete – det är ingen lätt väg, men den leder i alla fall inte till fängelse, död och drogberoende. Roten till det onda, ligger enligt vår uppfattning i segregationen och den klyfta som finns mellan rika och fattiga i samhället idag, och att denna klyfta tillåts växa. X-CONS driver också projekt i utlandet, har tex startat ett café i Minsk, Vitryssland, där fd kriminella kan få jobb och träffa varandra.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn