Organiserade Ungdomar samlades i Uppsala

Många frågor och stort engagemang – när SUIS Projekt Ökad Kunskap – ökad delaktighet Stöd av MUCF kom till Uppsala för att hålla sitt fjärde ungdomsseminarium möttes de av nyfikna ungdomar med idéer och vilja att skapa ett bättre samhälle och att organisera sig för att göra sin röst hörd.

Tidigare har Ökad kunskap ökad Delaktighet hållit ungdomsseminarium i Stockholm och Borlänge. I lördags var det Uppsalas tur, med hjälp av värdföreningen HORN AFRIKA CENTER Förening, att samla ungdomar för gemensam diskussion, föreläsning och folkdans.

På plats var POJEKT Ledare Ahmed Abdulahi Ashraf Ahmed, sport- och
ungdomssekreterare från Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS). Horn Afrikan Center Förening hade hyrt en lokal i centrala GOTTSUNDA. På plats var 50–60 ungdomar men också vuxna intresserade deltog.

Horn afrikan Centers ordförande Farah Mohammud öppnade seminariet med att välkomna gäster och föreläsare. Första ut var Amina Hassan som föreläste om Rasismen och hur man kan förebygga den.

Sedan berättade Ashraf Ahmed från SUIS om riksförbundets arbete och varför SUIS
valt att driva ett projekt som ökar kunskapen om föreningsliv.Projektet finansierad av MUCF

Därefter presenterade Ahmed Abdulahi projektet. Hans Tema var hur Organisering kan
användas som ett vapen mot Rasismen, mot Våldsbejakande extremism och för att stärka demokratiska krafter.

Hur Somaliska ungdomsförbundet i Sverige kan främja Medlemsföreningarnas kapacitet, för driva verksamheter och uppmuntra till integrationsfrämjande verksamheter, var föremål för detta seminarium. Nyanlända behöver tillgång till sociala kontaktnät för att kunna träffa dem som är etablerade i samhället. På motsvarande sätt behöver de redan etablerade träffa nyanlända för att kunna bidra till en god integration. Ömsesidigheten är en nödvändig förutsättning för att uppnå integration målet. Och därför vill vi i det somaliska ungdomsförbundet stärka medlemsföreningarna, så att de kan skapa mötesplats för båda grupper.

Många frågor ställdes från ungdomarna denna kväll, både rörande projektet och Somaliska Ungdomsförbundets arbete. Det är tydligt att det finns en stor vilja och ett engagemang runt om i landet. Otroligt glädjande, tycker vi på SUIS. Projekt ökad kunskap ökad delaktighet visar att det bara är tillsammans som vi kan åstadkomma en förändring.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn