Om oss

SUIS, Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige

Vår verksamhet

SUIS driver kulturaktiviteter för både flickor och pojkar, t.ex. sport, utbildningar, informationsspridning och dessa samverkar med olika delar av det svenska samhället.

Förbundet, vars internationella namn är “Somali Youth National Association Sweden” (SYNAS), medverkar i samarbetsprojekt med systerorganisationer i Europa och Somalia.

En huvuduppgift för SUIS är att hjälpa nya föreningar att bygga upp sin organisation och utbilda samt informera de befintliga medlemsföreningarna konsten i att sköta en förening.

Detta har gjorts genom utbildning både i föreningsteknik, medlems rekrytering, eventplanering och marknadsföring liksom framtagande av riktlinjer för intern och extern kommunikation.

Våra projekt

SUIS verksamhet finansieras framförallt av statsbidrag från MUCF Stockholm Stad och Forumsyd . Förbundet driver två MUCF projekt kontinuerligt – Inom Organisering samt Ökad kunskap mot våldsbejakande extremism.

Projekt 1

Förortens Framtid: Om förebyggande arbete mot ungdomsvåld

Förortens Framtid är ett projekt som drivs av Somaliska ungdomsförbundet  i Sverige. Det har pågått sedan januari 2020 med ett  lokalt arbete i Järva…