Järva kultur festival- Fest och politik, på Eggeby gård, 21-22/8 2018

Järva kultur festival Fest och politik,på Eggeby gård, 21-22/8 2018

Bland ungdomar, familjer och lekande barn, de flesta som det tycks somalier, men också några mer etniska svenskar, som en ålderstigen MC-förening och andra, både äldre och yngre deltagare, med hoppborgar, hög musik – somalisk rap och annat, samlades många av Järvas invånare för att höra en politsk debatt, modererad av journalisten Elisabeth Karlsson.

Jag var där i god tid eftersom det kan vara svårt att hitta med kollektivtrafiken – buss 540.s hållplats ligger dock nära. Det gäller att skapa interkulturell dialog, den svenska traditionella kulturen vill möta den somaliska och andra invandrarkulturer för att öka den ömsesidiga förståelsen och leva upp tilll EU.s vision om integrationen som en ömsesidig process!!

Då får man ha överseende med att uppfattningen av tid och rum är lite annorlunda och att vår kardinaldygd: att passa tiden!! Inte gäller i andra kulturer, utan man har en mer flexibel inställning – ska debatten börja klockan tre, så innebär det att den börjar någon gång efter tre, helst före klockan fyra. Men det kan vara svårt att förstå och att passa in sin agenda, OM man tex har andra aktiviteter som börjar någon gång efter klockan fyra och det tar faktiskt tid att röra sig mellan olika platser i Stockholm, för möten och sammanträden eller till avgående tåg, flyg eller vad det kan vara.

Dateringen kan också vara förbryllande, är det den 21.a eller den 22.a undrade en del medverkande, som var inbokade och tyckte att en del av upplägget var oklart. MEN vad som är värt att lägga märke till är just att det funkar, allting skedde om än inte på utsatt tid. Alla fick sin tid att prata på och alla kunde komma med synpunkter – så vad sa de då??

Det råder en märklig politisk enighet om vad som behövs för Järva – stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga- Tensta; när talarna väl samlats, på Elisabeths uppmaning, så hälsade först Samaya särskilt ungdomar och kvinnor välkomna och uppmanade till att bygga broar mellan kulturerna, skapa mötesplatser, vilket ju detta just är. En kille presenterad SUIS, det Somaliska ungdoms förbundet i Sverige, som är arrangör av detta event, med stöd av Stockholm stads kulturnämnd. Dess målsättning och antirasistiska verksamhet, projekt som drivs mot våldsbejakande extremism (med stöd av Mucf). Alla partier var inbjudna att skicka sina representanter, men några uteblev.

Alla talare inledde med ett EID MUBARAK!!

Amir Adam (riksdagsledamot för M) framhöll behovet av ett fokus på företagande, många somalier har en önskan att driva företag, men upplever det svenska systemet som krångligt, det måste bli billigare att anställa. Ge hjälp till dem som idag har understöd (typ, soc) så att de kan försörja sig själva och sin famillj!! Vuxenutbildning och skola är viktigt, liksom läxhjälp – förläng skoldagarna!! Allt måste göras för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden´- och fler poliser för ett tryggare samhälle, särskilt just i förorten. Fler övervakningskameror och bättre belysning!! Hårdare straff!! Lägg ner skolor som inte levererar, dvs inte är tillräckligt bra.

Elvy Kacinek, ordförande i Rinekby-Kista stadsdelsnänmd (S) – framhäll att det har gått framåt och mycket blivit bättre nu, under den senaste mandatperioden, då man satt in fler förebyggande åtgärder o inte bara kört med hårdare tag!!

En Bonnier, som bott 24 år I Rinkeby, fyllde på med att säga att vi e starka tillsammans, men det är för många stuprörar i stadsdelen!! (JA, det är en bra, relevant kritik mot myndigheterna i Sverige överhuvudtaget, det betyder att de olika grenarna av förvaltningen inte samarbetar utan tom kan motverka varandra!!)

Hon sade sig vara STOLT – arbetslösheten går ner och skolresultaten upp!!

Det har gjorts många satsningar både på barn och äldre, fritids för gamla.

Det har lagts ut en massa konstgräs.

Särskilt har ungdomsarbetslösheten minskat, med 45 %!! Jobbtorg för unga har öppnats i Rinkeby.

Avhopparverksamhet, för kriminella, ungdomar i gäng och organiserad brottslighet.

Framtid Järva – är en sorts trygghetssatsning, särskilt genom förebyggande verksamhet, fritidsgårdar (bör inte drivas av kriminella, som det ryktas – utan hellre av fd kriminella!!)

Satsa på föreningsliv och Folkets hus!! Men också hårdare tag, mer resurser till polisen (ingen ropar på militära insatser, det är ju skönt).

Framtiden skapar vi tillsammans, tro inte att politik är något tråkigt!! Engagera er hellre i något parti, eller i föreningar.

Misale Galina sitter i Landstinget, som i 12 år styrts av alliansen (som inte längre existerar) och under sista fyra åren med stöd av SD!! Se på NKS (förklara) Konsultkostnader, eftersatt Psykvård och annan ohälsa… barnen HÄR har karies vid tre års ålder, vi behöver den vård vi behöver, hälsa är något som kan förena oss, det är ett gemnsamt behov inte bara nåtot som kan reserveras för de rika!! Oavsett var vi bor har vi RÄTT till god hälsa.

Caroline Ravi, Liberalerna: OBS!! Vi har aldrig haft något samarbet med SD!!

Och Stockholm har de kortaste vårdköerna i landet!!

Vi måste investera i utbildning!!

En sjättedel av eleverna går ut nian utan gymansiebehörighet, ge högre lönder till lärare i förorten!!

Håller med moderaterna om att det ska bli lättare att driva företag – men hur?? Framgår ej, eller hur sossarna gjort det krångligare, under den senaste mandatperioden…

Instegsjobb (dvs lägre löner)

Fler poliser!! Det är ett otacksamt yrke, engagera soc och alla instanser tidigare när vi/ni/de ser att en kille (antar jag att det mest är fråga om…) är på väg ini kriminalitet och gäng, (eller våldsbejakande extremism – kunde eller borde hon tillagt, men det var en problamatik som inte berördes särskilt mycket, eller faktiskt INTE ALLS!!)

Mansur Jamal, MP – ja, ungdomsarbetslösheten är den springande punkten, det är viktigt att få ett första jobb!! För Järvas ungdomar och kvinnor, alla ska kuknna känna sig trygga!!

Vi måste rösta, det är det viktigaste just nu: Rösta, rösta, rösta – alltför många invandrare tycker sig ha för dålig koll, eller menar att det inte spelar någon roll vad de röstar på eller om det inte röstar alls men det finns info på alla språk, så det är ingen ursäkt!!

Många har flytt från diktaturer och nu har vi chansen att utnyttja den demokratiska rättigheten att RÖSTA, så gör det då!! Oavsett vilket parti du röstar på så gör din stämma hörd. En del invandrare röstar på Sd, en del imamer säger att ni inte ska rösta, men gör det!!

Samma sak säger Mohammed Rashid från Vänsterpartiet upprepade: det är viktigt att rösta!!

Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten gått ner i Järva området o landet som helhet. Det har inte skett av sig själv, utan på grund av VÅRA, dvs samhällets insatser.

Den Trygghet som många oroar sig för gäller också KLIMATET, den egentligen viktigaste fråga – något som MP.s representant inte framhöll speciellt??

Alla har rätt till trygghet, oavsett om du är en man, kvinna eller kommer från ett främmande land, det är något den svenska staten ska garantera!!

Och därför krävs det mer förebyggande arbete, det ska skapas en plan för varje individ som döms för brot (eller misstänks vara engagerad i brottslig verksamhet?), redan från början – (För en kriminell kille kostar samhället oerhörda summor!! Nä, det var inte argumentet han förde fram…)

Men alla ska ha chansen att få ett jobb, o sen direkt!! Och sedan också en lägenhet… vilket inte är lätt här i Stockholm.

Anna f… Bonnier Fi!! Rösta, rösta, rösta!! Och tänk på att det går att rösta i komunalval för en deel som inte får rösta på riks!! Kolla röstkortet som ni fått. Bra tips, damen…

Fi, Feministiskt initiativ, sitter med i den majoritet som styr Stockholm stad.

Gillar också de bra insatser som gjorts i Järva och lett till positiva resultat.

Stadelsförvaltningens pengar ska gå till att stödja föreningsliv, som når särskilt ungdomar utan jobb och studier…

När alliansern sänker skatterna så är det de här sakerna som ryker först!!

Det bör skapas en ny modell för samargetet mellan polis, soc och föreningar – för att motverka ungdomskriminalitet och därmed drogmissburk (handel) och dödsskjutningar!!

Håll ordning på era röstkort och utnyttja er rätt!!

 

Det kan man hålla med om – alla är överens, men inte när det gäller skatten.

Efter denna presentation blev det debatt och utfrågning på somaliska och jag kan inte redogöra för denna. På kvällen följde dans och musik och fastan bröts. Kvällen därpå blev det mer dans, musik och sång. Mina referat är korta och övergripande och jag hoppas att ingen blivit felciterad, och att namnen är rätt återgivna, men framförallt hoppas jag att många invandrare går och röstar och att det blir fler sådana här festligheter i framtiden. Det är en slående skillnad mot traditionella svenska fester där det alltid ska drickas mycket alkohol och dessa skötsamma människor som förmår roa sig på nykter kaluv

Hans Anderson

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn