Järva föreningssamverkan 

Somaliska Ungdomsförbundet deltog på ett samordningsmöte anordnat av Gålöstiftelsen där mer än 25 organisationer har varit närvarande. Den här typen av möten är oerhört viktiga för vårt område då vi för tillfället står inför större utmaningar än nån ensam organisation klarar av själv.

Beskrivning saknas.Under mötets gång fick vi inom SUIS möjlighet att nätverka, samtala och utbyta information och idéer med flera representanter vars mångåriga och gedigna erfarenhet är oumbärlig för att samhället ska utvecklas i rätt riktning.Beskrivning saknas.

Dessa organisationer och vi inom SUIS har gemensamma utmaningar som vi behöver samverka inom ifall vi ska ha någon som helst hopp om att överkomma dessa hinder. 

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn