Information gällande utvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och våra verksamheter.

Vi befinner oss i en utmanande tid som präglas av oro för våra nära och kära samtidigt som vi konstant nås av nya besked gällande Corona-virusets framfart och dess samhällspåverkan. Vi på SUIS följer noga de rekommendationer och direktiv som utfärdas av de svenska myndigheterna.

Din hälsa är viktig för oss och vi har därför vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder som bland annat innebär att vi för tillfället inte i samma mån bjuder in till informationsträffar och evenemang, och internt uppmanar till att hålla möten digitala. Detta på rekommendation från folkhälsomyndigheten som främst riktar uppmaningen till människor i Stockholmsregionen- där smittspridningen för tillfället är som störst, för att avlasta sjukvården och begränsa spridningen av viruset. Framförallt berörs bland annat TIA-verksamheten av de vidtagna åtgärderna som innebär att vi för närvarande inte erbjuder gruppträffar, undervisning i grupp eller andra gemensamma aktiviteter. Självklart finns vi fortfarande här som stöd och hjälp ändå-, och erbjuder istället alla inskrivna asylsökande individhjälp. För att komma i kontakt med oss hänvisar vi till mail och telefon. Övriga verksamhetsträffar och möten kommer att hållas digitalt och fortsatt information till berörda parter kommer att uppdateras. Vi uppmanar diverse lokala föreningar att lyssna till de rekommendationer och restriktioner som ges av våra myndigheter.

 

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med upplevda symtom att undvika kontakter med andra då risken för spridning bedöms vara ”mycket hög”. Några av de vanligaste symtomen på covid-19 är:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont

Så undviker du att smitta och minskar risken för att smittas:

 • Undvik att röra ditt ansikte. Detta gäller framförallt dina ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du är sjuk! Hosta och nys i armvecken eller i en pappersnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta med vatten och tvål! -Då smittan lättast fäster på händerna är det viktigt att tvätta händerna ofta, och i minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du har varit ute, kommer hem- eller till ditt arbete, före måltider eller vid kontakt med mat, samt efter toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.

Exempel på regeringens beslut eller förslag för att minska smittspridningen:

 • Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 500 personer. (beslut)
 • Stanna hemma så läge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor- även om du känner dig frisk.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar i största möjliga mån, även om de är friska. Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och gör aldrig besök om du har luftvägssymtom.

Källa: krisinformation.se

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn