GE LOKALA ORGANISATIONER DEL AV REGERINGENS ANSLAG TIIL INFORMATION

De senaste dagarna har det varit en stor nyhet att sex av de döda av coronaviruset i Stockholmregionen var somalier och bodde i järvaområdet . Vi i Somaliska ungdomsförundet i Sverige(SUIS) frågar hur det kan vara ok för vården att ofentliggöra dödsoffrens ursprung när polis och medier alltid är försiktiga med att ange etnicitet t o m för grova brottslingar. Publiciteten har orsakat ett fruktansvärt näthat mot somalier i sociala medier.

Medierna har snabbt hittat en förklaring till dödsfallen. Orsaken anses vara trångboddhet och andra sociala faktorer, trots att man inte vet bakgrunden till de enskilda fallen. Ålder och underliggande sjuklighet diskuteras inte utan enbart bostadsort och etnicitet. Detta upprör många boende i området.

Coronaviruset kom först till Sverige med turister från Alperna men nu är det ett faktum att spridningen är stor just på Järvafältet. Varför är det så?. Vi är övertygade om att det höga sjuktalet beror på att många av de vardagshjältar, av olika etniskt urdprung, som får samhället att gå runt varje dag bor just här. Väldigt många från området arbetar i högriskyrken som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom vården och äldrevården, men också som taxichaufförer och bussförare liksom städare och restauranganställda. Alla dessa yrkesgrupper riskerar dagligen att möta viruset i sina jobb och löper stor risk att bli smittade.

Vi som är unga på järvaområdet följer dagligen regeringens arbete och myndigheternas information som många av de äldre i området inte har möjlighet att följa. Vi har i flera veckor arbetat  hårt för att informera människor om hur man gör för att undvika smittan. Men vi har inte haft stöd av något material, från myndigheterna, på de språk som många äldre invånarna förstår. Först nu börjar myndigheterna inse att krisinformation, för att bli framgångsrik,  behöver vidgas.  Den måste ges på flera språk och inte enbart på TV och digitala plattformar, som många äldre inte kan följa. Vi vill bjuda in myndigheterna , kommunen och regionen till att tillsammans med oss se till att medborgare i olika områden i staden får samma rätt till livsviktig information!Se till att vi får del av de pengar som regeringen har anslagit till information om coronaviruset!

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har 17 medlemsorganisationer från Boden till Malmö, bl.a. på Järvafältet och i södra Stockholm.  Vi och de grupper vi samarbetar med fortsätter varje dag att infomara i våra närområden. Vi har vägar in i och förstår olika etniska grupper som ni har svårt att nå. Ett exempel är att det för många familjer  är helt obegripligt och oansvarigt att man ska isolera sina äldre.

Vi samlar just nu  grupper av frivilliga ungdomar som ska var trygghetsskapande i våra förorter. De ska gå ut på gatorna och tala med männiksor. De vill också infomera äldre som finns i sina hem och t.ex. hjälpa dem att handla. Många har inte barn som bor i närheten och blir helt isolerade.

Stockholms stad har ny tryckt 600 affischer på olika språk och det är en bra början men inte tillräckligt. Vi uppmanar  myndigheterna, regionen och staden  att tillsammans med oss ta fram informationsmaterial på andra språk. Sedan ser vi ungdomar till att budskapen når fram till dem som de är avsedda för!

Så till sist Till alla er som går till jobbet varje dag och tar hand om andra, trots att ni själva löper stor risk att bli smittade vill vi säga: TACK! Ni ger ordet ”solidaritet” en ny mening.

För somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)

Guleed Abdi , förbundssekreterarare, Eufemia Lassebro, kommunikatör

 

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn