Fantastiska dagar med ungdomsorganisering fokus.

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige samlade fredag och lördag, den 18 och 19 oktober medlemsföreningar från olika städer med syfte att stärka och öka kunskapen om föreningsliv. Vi började med mingel och diskussion, då organisationerna fick presentera sina respektive verksamheter. Vi hade också bjudit in ungdomar från Stockholm för att interagera med gästerna. Lokala politiker fick säga några ord och gav råd till de unga hur de kan bemöta framtidens utmaningar.

Seminariet började tidigt på morgonen med 22 deltagare. Representanter från styrelsen i olika medlemsföreningar samlades till seminarier, workshops och nätverkande. Vi diskuterade ämnen som är synnerligen viktiga, hur vi tillsammans kan stärka förbundets arbete, och driva förbundets verksamhet lokalt och hur man leder en förening på bästa sätt.

Deltagarna fick möjlighet att kartlägga problemområden som förbundet behöver fokusera på i framtiden, för att medlemsföreningarna ska kunna jobba mer effektivt på lokal nivå. Efterhand växte intresset och engagemanget och diskussionen blev livlig, ömsom på somaliska och ömsom på svenska. Hur man organiserar sig och skriver bra projektansökningar var något som intresserade många. En del av organisationerna hade ingen klar bild eller strategi för hur de ska kunna nå sina mål, öka medlemmarnas intresse och få flera lokala medlemmar att bli aktiva i sin förening.

Förbundet informerade deltagarna att vi under de kommande åren tillsammans vill fokusera på hur föreningarna blir mer aktiva och därigenom bidrar till att stärka förbundets kvalitetshöjande arbete och öka kommunikation, samarbete och interaktion mellan de lokala föreningarna och mellan dem och riksförbundet, som ska försöka nå ut med mer information till lokala grupperna i de olika städerna.

Stefan Nilsson, en tidigare riksdagsledamot var på plats och föreläste om lagar och regler som gäller ideella föreningar.

Slutligen föreläste Hans Andersson om föreningslivet, som ett vitalt element i både svensk och somalisk kultur. Han nämnde flera exempel på hur man driver en förening genom en demokratisk process, samt informerade om det projekt vi driver mot Våldsbejakande extremism.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn