News & Press

FOLK-DANS

Soon time for Järva culture festival 2018

2018-07-06
Kusoo dhawwaw Maalinta damaashaaadka ciida Maagala Stockholm Xaafada Tensta it draws together to the festival Järva-Unity culture festival which is arranged for the second ti…