Kulturella aktiviteter är viktiga inslag i barns utveckling. 21 Apr

Kulturella aktiviteter är viktiga inslag i barns utveckling.

Kulturaktiviteter på många sätt stärka barns och ungas självförtroende och även locka till aktivitet bland barn och unga .Alla barn oavsett bakgrund ska rätt till ett varierat och kvalitativt kulturliv.