Automatiskt utkast

Lärarassistent i grundsärskolan

Kungsholmens grundskola, Kungsholmen
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Fritidssamordnare i grundsärskolan

Kungsholmens grundskola, Kungsholmen
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Fritidspedagog/Fritidshemslärare till Kungsholmens grundskola

Kungsholmens grundskola, Kungsholmen
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Lärare i fritidshem Östbergaskolan

Östbergaskolan, Stockholm
 Sista ansökningsdatum 2018-07-15


Lärare 1-3, fr.o.m HT18

Hökarängsskolan/Hökarängens särskola, Stockholms stad
 Sista ansökningsdatum 2018-07-17


Förskollärare

Lär och Kan förskolor & resursgrupp, Stockholm
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Lärare i svenska åk 4-6 samt åk 7 Hagsätraskolan

Hagsätraskolan/Ormkärrskolan, Hagsätra
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Utvecklingsorienterad bitr enhetschef inom lokal och stadsmiljö

Lokal- och stadsmiljöenheten, Stockholm
 Sista ansökningsdatum 2018-07-10


Förstelärare i SV/SO

Knutbyskolan, Rinkeby
 Sista ansökningsdatum 2018-07-12