UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

[

Utbildningsmöjigheter

När föreningen vill utvecklas har Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige en bra metod att arbeta efter. Den fungerar på följande vis:   DAG 1 - Föreningsbesök En av våra konsulenter träffar er i Kommun. Tillsammans gör ni en analys av er förening idag och ser vad ni kan göra för att förbättra er verksamhet. En utvecklingsplan upprättas.   DAG 2 - Utbildning Nu är det dags för föreningen att förbättra sina kunskaper. Vi har följande metoder att välja mellan: Vi erbjuder: - kurser - föreläsningar - lärgrupper - konferenser - kultur - FöreingsHandbok Utbildningen kan antingen ske på hemmaplan eller på distans. DAG 3 - Föreningen har utvecklats inom det valda området. Dags att börja på ett nytt... Nu har ni fått en bättre förening med exempelvis: - ledare med bättre kunskap och utbildning i sina respektive specialområden - Bättre verksamhet för de aktiva - Bättre sammanhållning i organisationen - Bättre fungerande organisation - Ungdomar med ny kunskap ... och är på väg mot fortsatt utveckling