Våra projekt

| Somaliska ungdomsförbundet i Sverige | Kavallerivägen 24, 174 58 Sundbyberg | Tel: 08-428 701 32, Mobil: 070-092 45 99 | Email: info@ungasomalier.org |

Asylsökande i Norrbotten, hör av er till oss!

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för social hållbarhet har nu beviljat SUIS medel till projektet ” Ökad kunskap – Ökad självkänsla “. SUIS ber nu alla medlemmar att tala med sina asylsökande vänner att höra av sig till SUIS!

 Ni kan läsa mer om projektet om ni klickar på knappen ” Projekt 1 ” nedan.

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige

Kavallerivägen 24
174 58 Sundbyberg
Telfon: 08 – 428 701 32
Mobil: 070 – 092 45 99
Email: info@ungasomalier.org

Ni kan nå oss via formuläret eller informationen till vänster!

SUIS verksamhet finansieras framförallt av statsbidrag från MUCF  Stockholm Stad och Forumsyd . Förbundet driver två MUCF projekt kontinuerligt – Inom Organisering samt Ökad kunskap mot våldsbejakande extremism.

Inom projekten bidrar SUIS till att utveckla de lagreglerade frivilliguppdragen. Projekten bygger på de behov som medlemmarna ser i kommunerna samt till att utveckla organisationer.

Dessa drivs ofta i samarbete med lokala grupper och Medlemsföreningar samt frivilliga organisationer. Att samarbeta med andra organisationer ger en tyngd åt resultatet och skapar bättre förutsättningar för fortlevnad efter att projektet slutar.

Här hittar ni oss

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24
174 58 Sundbyberg
Öppettider:

Tel: 08 – 428 701 32
Mobil: 070 – 7989999
Email: info@ungasomalier.org
Web: www.ungasomalier.org
10:00 AM – 16:00 PM, Måndag till Fredag

Copyright © ungasomalier.org 2019 | Design SB Fyriswebb | ElegantThemes Divi | Wordpress