First version Bli organisationsmedlem

Bli organisationsmedlem

Jag vill ansluta mig till Somaliska ungdomsförbundet i Sverige som:

Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter

Genom att anmäla mig som medlem i SUIS, samtycker jag till att få nyhetsuppdateringar och annan information från föreningen. SUIS ger inte uppgifterna vidare till tredje part. Du kan när som helst kontakta info@ungasomalier.org och begära att uppgifterna raderas.

Genom att underteckna detta samtycker jag att FÖRBUNDET SUIS behandlar mina personuppgifter och annan information utifrån SUIS personuppgiftspolicy. Läs policyn på vår hemsida.

Förbundet kommer att på eget eller på den undertecknades initiativ rätta eventuellt felaktiga uppgifter.