Vilka är vi

Här hittar du information om SUIS.

| Somaliska ungdomsförbundet i Sverige | Kavallerivägen 24, 174 58 Sundbyberg | Tel: 08-428 701 32, Mobil: 070-092 45 99 | Email: info@ungasomalier.org |

SUIS JOBBAR MED UNGDOMSVERKSAMHET SEDAN 2013

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Sverige.

Hos oss kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, Unga somaliska nätverk och internationella Nätverk.

Somaliska Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Europa men även i Afrika. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Somaliska Ungdomsförbundet har ca 2350 medlemmar. SUIS vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.

SUIS är en plattform för ungdomsorganisering i Sverige och vi jobbar med att förbättra förutsättningarna för unga att vara med och delta, påverka och ha inflytande. Idag är vi också unika i Sverige med att jobba med antirasism och ungas afro svenska identitet. När du är med i SUIS ställer du dig bakom ett öppet och inkluderande Unga afro svenska i Sverige. Något som gör oss högaktuella. Nu har vi möjlighet att vara en motpol till krafter som växer fram som demokratiska hot och invandrare hotet på flera håll i Sverige.

Här kan SUIS erbjuda en chans för unga att hitta ett syfte som engagerar eller en rolig aktivitet att delta i. Det är viktigt med ett starkt SUIS– för genom SUIS kan vi ge unga svenska somalier en stor och meningsfull roll att spela i det Svenska samhället.

Vi tror att ett SUIS där fler unga kan engagera sig innebär att ungas inflytande över sina egna liv och samhället ökar. Vi tror att ett lyckat Svenska arbete för unga innebär att ungdomsorganisationer samarbetar i större utsträckning regionalt, både internt och externt. Vi tror att ett starkt ungdomsengagemang innebär att demokratin nationellt och internationellt stärks.

Vi tror att genom SUIS kan vi gemensamt stärka ungas deltagande, påverkan och inflytande. Vi tror helt enkelt att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse.

Årsmötesprotokoll

Protokoll 18

Styrelsemöte

Här hittar ni oss

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24
174 58 Sundbyberg
Öppettider:

Tel: 08 – 428 701 32
Mobil: 070 – 7989999
Email: info@ungasomalier.org
Web: www.ungasomalier.org
10:00 AM – 16:00 PM, Måndag till Fredag

Copyright © ungasomalier.org 2019 | Design SB Fyriswebb | ElegantThemes Divi | Wordpress