Vår verksamhet

| Somaliska ungdomsförbundet i Sverige | Kavallerivägen 24, 174 58 Sundbyberg | Tel: 08-428 701 32, Mobil: 070-092 45 99 | Email: info@ungasomalier.org |

 Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)

SUIS driver kulturaktiviteter för både flickor och pojkar, t.ex. sport, utbildningar, informationsspridning och dessa samverkar med olika delar av det svenska samhället.

Förbundet, vars internationella namn är “Somali Youth National Association Sweden” (SYNAS), medverkar i samarbetsprojekt med systerorganisationer i Europa och Somalia.

Föreningsutveckling

En huvuduppgift för SUIS är att hjälpa nya föreningar att bygga upp sin organisation och utbilda samt informera de befintliga medlemsföreningarna konsten i att sköta en förening.

Detta har gjorts genom utbildning både i föreningsteknik, medlemsrekrytering, eventplanering och marknadsföring liksom framtagande av riktlinjer för intern och extern kommunikation.

SUIS delar också ut bidrag för att stötta föreningarnas verksamheter och vi söker finansiellt stöd från myndigheter.

Var med & utveckla SUIS!

Hör av dig & bli medlem!

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige strävar efter att förespråka, bemyndiga, organisera och förena Somali-svenska ungdomar för en bättre morgondag i Sverige. Vi främjar fullt deltagande och integrering i våra potentiella värdländer, samtidigt som vi är lika stolta över vår kultur, språk och religion.

För att åstadkomma något behöver vi vara många, och vi behöver finnas på många håll i landet. Du kan engagera dig och starta en lokalförening på din ort tillsammans med två andra ungdomar och ansöka om  medlemskap i förbundet. En lokalförening kan åstadkomma massor som till exempel att erbjuda ungdomar på orten eller i regionen stöd och sammankomster. Det kan t ex vara att ordna familj- eller barnaktiviteter eller att fånga upp och driva frågor som är angelägna för att förbättra situationen i just er
region. Om många går samman kan man samarbeta med och påverka både landsting och kommun för att rätta till många brister som de just nu kanske inte ens är medvetna om!

Vi på förbundet hjälper er gärna komma igång. Vi har ett startpaket som inkluderar stadgar, hemsida och instruktioner med en checklista! Allt det får ni av oss!

För få? – Bli kontaktperson istället!
Är ni för få på din ort kan du i väntan på att ni blir fler engagera dig som kontaktperson! Då kan du hjälpa oss sprida information och vara en samlande kraft på din ort för andra föräldrar.

Du får handledning, information och material från oss. Genom att vi har medlemmar runt om i hela landet finns stora möjligheter till spridning och därmed uppmärksamhet kring viktiga frågor. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma.
Hör av dig!

Hör av dig på ovanstående adress till kansliet om du vill veta hur du kan bli kontaktperson, hur du kan komma igång med Ungdoms fika eller med att starta en förening – och hör av dig om du vill veta mer.
Du kan också kontakta oss på kansliet@ungasomalier.org

SUIS Vill göra skillnad.

Digital kommunikation

Den information som visas på SUIS olika digitala kanaler följer organisationens regler och riktlinjer och samlas under vår centrala plattform. SUIS väljer ut vilken information som ska publiceras, t ex olika aktiviteter, utbildningar och seminarier.


Medlemskap

Förbundet hade vid årets(2018) utgång 2973 medlemmar fördelat på 21 medlemsföreningar. Enskilda medlemmar i förbundet ansluts via de lokala föreningarna. Ungdomar som inte har tillgång till en förening kan tillfälligt bli direktanslutna till förbundet. Medlemsföreningar som ingår i SUIS finns fördelade på län och ni hittar dem via knappen nedan. 

Att Påverka

SUIS bidrar till att belysa frågeställningar som berör somalisvenskars intresse genom att bl.a delta i debatter, seminarier och workshops m.m. Vi arbetar i samråd med politiker, tjänstemän och andra ungdomsförbund i Sverige.

Här hittar ni oss

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24
174 58 Sundbyberg
Öppettider:

Tel: 08 – 428 701 32
Mobil: 070 – 7989999
Email: info@ungasomalier.org
Web: www.ungasomalier.org
10:00 AM – 16:00 PM, Måndag till Fredag

Copyright © ungasomalier.org 2019 | Design SB Fyriswebb | ElegantThemes Divi | Wordpress