Vårt primära mål

Här kan du läsa om vårt primära mål, digital kommunikation och social inverkan.

 Somaliska ungdomsförbundet i Sverige | Kavallerivägen 24, 174 58 Sundbyberg | Tel: 08-428 701 32, Mobil: 070-092 45 99 | Email: info@ungasomalier.org |

SUIS

Vårt primära mål är att skapa en digital social plattform för somalisvenska ungdomar. Detta uppnår vi genom att hjälpa våra medlemsföreningar/organisationer med deras föreningsarbete i form av bl.a operational support och utbildningar inom kommunikation/retorik, eventplanering, aktivitetsmål, medlemsrekrytering, marknadsföring m.m.

Vi kommer även att lära ut hur man arbetar utefter S.M.A.R.T modellen och utformar en klar målformulering vars resultat man sedan analyserar och mäter utifrån olika parametrar såsom social inverkan och spridning m.m så att deras arbete får större inverkan på civilsamhället och kan främja demokratin i övrigt.
Vi kommer dela ut bidrag/aktivitet stöd utefter uppnådda och mätbara resultat för att stötta föreningarna/organisationernas verksamheter när de söker finansiellt stöd från såsom bidrag från olika myndigheter.

Digital kommunikation

Den information som kommuniceras utifrån SUIS olika digitala kanaler kommer följa organisationens regler och riktlinjer och samlas under vår centrala plattform. Vi samlar in den information som ska kommuniceras och väljer ut den information som ska publiceras, t ex olika aktiviteter, utbildningar och seminarier på våra olika digitala kanaler.

 

Social inverkan

SUIS bidrar till att belysa frågeställningar som berör somalisvenskars intresse genom att bl.a delta i debatter, seminarier och workshops m.m. Vi kommer att arbeta i samråd med politiker, tjänstemän och andra ungdomsförbund i Sverige.

Här hittar ni oss

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige
Kavallerivägen 24
174 58 Sundbyberg
Öppettider:

Tel: 08 – 428 701 32
Mobil: 070 – 7989999
Email: info@ungasomalier.org
Web: www.ungasomalier.org
10:00 AM – 16:00 PM, Måndag till Fredag

Copyright © ungasomalier.org 2019 | Design SB Fyriswebb | ElegantThemes Divi | Wordpress