Styrelseutbildningar för SUIS medlemsföreningar

SUIS tillsammans med SUF Nyköping  samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar med Stöd av MUCF projekt Ökad kunskap ökad delaktighet.
Syftet med utbildningen är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.Utbildningarna är gratis för föreningar som är medlem i SUIS förbundet.

Utbildningar som arrangeras av Projekten  Ökad kunskap Ökad delaktighet drivs av SUIS  med stöd av MUCF
Ökad Kunskap ökad delaktighet ger kunskap bland annat om Förenings arbete genom att  gå igenom vardagen både för en större och mindre förening. Att få styrelsen att fungera som ett lag och hjälpas åt går som en röd tråd i denna utbildning. En fördjupning av föreningsdemokratin och att engagera medlemmarna är andra centrala moment som ingår.

Vi tittar bland annat på stadgarna för att se vad som krävs av just ordföranden och vi diskuterar vilken ledarstil som passar bäst i just er förening. De områden som gruppen särskilt vill studera fördjupar vi oss. 

Föreningslivet är ett viktigt inslag i vårt demokratiska samhälle. Genom åren har det utvecklats en mängd regler och traditioner för hur ett möte ska gå till så att alla kan komma till tals och besluten fattas i demokratisk ordning. Utbildningen innehåller genomgång av praxis och begrepp som används i olika situationer vid våra vanligaste föreningsmöten.

Annons

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *