Blog

Gratulerar hela Svea rike! 05 Jun

Gratulerar hela Svea rike!

Gratulerar på dagen,

Imorgon den 6 juni 2018 är det national dag där alla svenska folket vajar flaggar och firrar national dagen. Vi somaliska Svenska ungdomsförbundet Gratulerar på dagen . Vi kommer aldrig glömma bort att fira och gratulera vårt folk vårt land och våra dag.  & juni Vi kommer fira Rinkeby torget det blir en fantastisk dag, med sång, spel, skratt, musik och sol. Precis som en nationaldag skall vara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *