SENAST NYHETER

Ett förbund med engagerade ungdomar, lärorika aktiviteter och en varm gemenskap.

KOMMANDE EVENT

Om du vill läsa mer om respektive event; vad de innebär och vilka event som ligger i närtid samt i vilka städer eventen genomförs i hänvisas du till EVENT där du kan välja eventkategori.

KONTAKTA OSS 08-42 870132 eller or email info@ungasomalier.org

Tycker du att våra arbete är meningsfulla och viktiga skulle det glädja oss om du vill vara med och stödja oss.

SUIS FOTOALBUM

Här visas en del olika aktivitetsbilder. Bilderna är sorterade efter tillfälle och plats. Varje bild är klickbar.

VISION OCH VÄRDEGRUND

SUIS är det samlingsnamn vi använder för alla medlemsföreningar med sina 2350 medlemmar. När vi gemensamt samlas och talar med en enad röst kallar vi oss svensk Organisation.

SUISFÖRBUNDET I SVERIGE

Är en ungdomsorganisation där alla har lika tillgång till framgång och möjlighet att nå sin fulla potential.Lika tillgång till framgång och alla nå potentialen i somaliska ungdomsförbundet i Sverige(SUIS)

Read More

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Läs Mer

STÄRKA NGD UNGDOMS ENGAGEMANG

För att bemyndiga de marginaliserade barnen, ungdomarna och kvinnorna som bor i Sverige, Idag med de kunskaper och kunskaper som de behöver förändras och bli aktiva agenter för förändring för en bättre morgondag, utan diskriminering.

Läs Mer

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

När När föreningen vill utvecklas har SUIS en bra metod att arbeta efter.

Läs Mer

KULTUR AKTIVITER

SUIS arrangerar en mängd program och aktiviteter, i egen regi och tillsammans med organisationer och föreningar

Read More

FÖRBUNDETS VÄRDEGRUND

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. RIKSORGANISATIONEN har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Läs Mer

VILL DU BLI EN AV OSS?

Vi strävar efter att skapa utrymme för våra ungdomar att uttrycka sina åsikter - och lyssna på dem.

8

LÄN

15-18

MEDLEMSFÖRENINGAR

2400-2600

MEDLEMMAR

förbundets styrelse

Guleed Abdi

Omar Abdulahi

Sharezad Faisal

shayb Ahmed

Mona Elmi

Hibo Omar

VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

Här kan du läsa information från lokala godmans-föreningar anslutna till SUIS. Uppdateringar görs 2 gånger per år.

WHAT PEOPLE SAY

Get a head-start with one of the included page demos or start experimenting.

VÅRA SPONSORER GENOMO ÅREN

SUIS är beroende av alla gåvor, både stora och små, för att klara av arbetet. SUIS redovisar varje år till alla större bidragsgivare hur pengarna har använts.

Kontakta SUIS

Kampen för Afro Svenska ungdomars rättigheter är för närvarande i en generationsförändringsprocess där unga människor nu tar ledande roller som deltar och främjar våra krav på social integration.