Våra projekt

”Våra ” ”projekt ”

SUIS verksamhet finansieras framförallt av projektmedel statsbidrag från MUCF  Stockholm Stad och Förumsyd . Förbundet driver två MUCF projekt kontinuerligt – Inom Organisering ,Ökad kunskap mot våldsbejakande extremism och något mer övergripande.

Inom projekten bidrar SUIS till att utveckla de lagreglerade frivilliguppdragen. Projekten bygger på de behov som medlemmarna ser i kommunerna samt utveckla organisationer och drivs ofta i samarbete med lokal grupper och Medlemsföreningar samt frivilliga organisationer . Att samarbeta med andra organisationer ger en tyngd åt resultatet och skapar bättre förutsättningar för fortlevnad efter att projektet slutar.

”Kommande ” ”Aktiviteter ” ”Bli” ”Redan Idag””info@ungasomalier.org”