UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

[

Utbildningsmöjigheter


När föreningen vill utvecklas har Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige en bra metod att arbeta efter. Den fungerar på följande vis:

 

DAG 1 – Föreningsbesök

En av våra konsulenter träffar er i Kommun.

Tillsammans gör ni en analys av er förening idag och ser vad ni kan göra för att förbättra er verksamhet. En utvecklingsplan upprättas.

 

DAG 2 – Utbildning

Nu är det dags för föreningen att förbättra sina kunskaper. Vi har följande metoder att välja mellan: Vi erbjuder:
– kurser
– föreläsningar
– lärgrupper
– konferenser
– kultur
– FöreingsHandbok
Utbildningen kan antingen ske på hemmaplan eller på distans.

DAG 3 – Föreningen har utvecklats inom det valda området. Dags att börja på ett nytt…

Nu har ni fått en bättre förening med exempelvis:
– ledare med bättre kunskap och utbildning i sina respektive specialområden
– Bättre verksamhet för de aktiva
– Bättre sammanhållning i organisationen
– Bättre fungerande organisation
– Ungdomar med ny kunskap
… och är på väg mot fortsatt utveckling