SUIS träffade organisationen ActionAid som jobbar med att stärka flickors och kvinnors rättigheter.
Att eliminera all form av diskriminering mot kvinnor är grundläggande mänskliga rättigheter. Flickor och kvinnor runt om i världen drabbas emellertid av diskriminering, våld och nekas av sina rättigheter.

Att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män kräver en övergripande förståelse för hur kvinnor upplever diskriminering, FGM och våld för att utveckla lämpliga strategier. Detta för att bekämpa sådan diskriminering och orättvisa.

SUIS brinner för kvinnofrågor och det är glädjande att samarbeta med ActionAid.